تور ترکیبی مجارستان _ اسلواکی _ اتریش _ چک نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۲ روزه تور ترکیبی مجارستان _ اسلواکی _ اتریش _ چک ( ۴ شب بوداپست-براتیسلاوا + ۴ شب وین + ۳ شب پراگ  ) روز اول : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به بوداپست و انتقال به هتل روز دوم و سوم : گشت شهری بوداپست روز چهارم : وقت آزاد روز پنجم :ترانسفر زمینی به وین و در مسیر بازدید از براتیسلاوا […]

ادامه مطلب

تور ترکیبی ایتالیا _ فرانسه _ اسپانیا نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۲ روزه تور ترکیبی اسپانیا _ فرانسه _ ایتالیا ( ۴ شب بارسلون + ۴ شب پاریس + ۳ شب رم ) اولین روز سفر : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به بارسلون و انتقال به هتل دومین روز سفر : گشت شهری بارسلون و بازدید از کلیسای ساگرادافامیلیا سومین روز سفر : گشت شهری بارسلون و بازدید از […]

ادامه مطلب

تور ترکیبی اسپانیا _ سوئیس _ اتریش نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۰ روزه تور ترکیبی اسپانیا _ سوئیس _ اتریش ( ۴ شب بارسلون + ۳ شب زوریخ + ۲ شب وین ) روز اول : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پر.از به بارسلون، انتقال به هتل روز دوم : گشت شهری بارسلون و بازدید از کلیسای ساگرادافامیلیا روز سوم : گشت شهری بارسلون […]

ادامه مطلب

تور ترکیبی فرانسه _ اسپانیا نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۰ روزه تور ترکیبی فرانسه _ اسپانیا (  ۴ شب پاریس + ۴ شب بارسلون) روز اول : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس و انتقال به هتل روز دوم : گشت شهری پاریس روز سوم : گشت شهری پاریس و بازدید از موزه ی لوور و قایق سواری بر روی رودخانه سن روز چهارم : وقت آزاد روز پنجم : انتقال […]

ادامه مطلب

تور ترکیبی مجارستان_اسلواکی_اتریش_آلمان_هلند

برنامه سفر ۱۴ روزه تور ترکیبی مجارستان_اسلواکی_اتریش_آلمان_هلند ( ۴ شب بوداپست-براتیسلاوا + ۳ شب وین + ۳ شب مونیخ + ۳ شب آمستردام  ) روز اول : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به بوداپست و انتقال به هتل روز دوم و سوم : گشت شهری بوداپست روز چهارم : وقت آزاد روز پنجم :ترانسفر زمینی به وین و در مسیر بازدید از براتیسلاوا و انتقال […]

ادامه مطلب

تور ترکیبی مجارستان _ اتریش _ اسپانیا نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۲ روزه تور ترکیبی مجارستان_اتریش_اسپانیا ( ۴ شب بوداپست + ۳ شب وین + ۴ شب بارسلون ) روز اول : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به بوداپست و انتقال به هتل روز دوم و سوم : گشت شهری بوداپست روز چهارم : وقت آزاد روز پنجم :ترانسفر زمینی به وین و انتقال به هتل روز ششم : گشت شهری وین و بازدید […]

ادامه مطلب

تور ترکیبی اسپانیا _ فرانسه _ ایتالیا نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۳ روزه تور ترکیبی اسپانیا _ فرانسه _ ایتالیا ( ۴ شب بارسلون + ۴ شب پاریس + ۴ شب رم ) اولین روز سفر : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به بارسلون و انتقال به هتل دومین روز سفر : گشت شهری بارسلون و بازدید از کلیسای ساگرادافامیلیا سومین روز سفر : گشت شهری بارسلون و بازدید […]

ادامه مطلب

تور ترکیبی فرانسه _ بلژیک _ هلند _ آلمان نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۳ روزه تور ترکیبی فرانسه _ بلژیک _ هلند _ آلمان (  ۵ شب پاریس + ۱ شب بروکسل + ۳ شب آمستردام + ۳ شب هامبورگ ) روز اول : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به پاریس و انتقال به هتل روز دوم و سوم : گشت شهری پاریس روز چهارم : گشت شهری پاریس، بازدید از موزه ی لوور و […]

ادامه مطلب

تور سوئیس نوروز ۹۷

برنامه سفر ۹ روزه سوئیس ( ژنو-۲شب لوزان-مونت خو-برن + ۲ شب اینترلاکن + ۲ شب لوسرن + ۲ شب زوریخ-آبشار راین ) اولین روز سفر : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به فرودگاه ژنو و گشت شهری ژنو و ترانسفر زمینی به لوزان و انتقال به هتل دومین روز سفر : گشت شهری لوزان سومین روز […]

ادامه مطلب

تور کروز آسیا نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۰ روزه تور کشتی کروز مدیترانه ای ( ۱ شب هنگ گنگ + ۵ شب کروز _ فیلیپین ( مانیل_بوراکای) + ۳ شب هنگ کنگ ) روز اول : حضور در فرودگاه امام خمینی جهت پرواز به هنگ کنگ ( روز اول در مسیر خواهد بود) روز دوم : ورود به هنگ کنگ، انتقال به هتل و شام روز […]

ادامه مطلب