(0)

تور ترکیبی تایلند_ مالزی و سنگاپور نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۴ روزه تور ترکیبی تایلند_ مالزی و سنگاپور ( ۳ شب بانکوک + ۴ شب پوکت + ۳ شب

 14,028.000هر نفر

جزئیات

(0)

تور ترکیبی ایتالیا _ اسپانیا نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۲ روزه تور ترکیبی ایتالیا _ اسپانیا ( ۲ شب ونیز + ۱ شب فلورانس _ پیزا + ۳ شب رم + ۵ شب بارسلون )

 17,978.000هر نفر

جزئیات

(0)

تور ترکیبی سوئیس _ فرانسه نوروز ۹۷

برنامه سفر ۹ روزه تور ترکیبی سوئیس _ فرانسه ( ۲ شب لوسرن + ۲ شب زوریخ + ۴ شب پاریس ) روز اول : حضور در

 14,858.000هر نفر

جزئیات

(0)

تور ترکیبی سوئیس _ ایتالیا نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۴ روزه تور ترکیبی سوئیس _ ایتالیا ( ۳ شب زوریخ + ۲ شب اینترلاکن-لوگانو + ۳ شب میلان-ونیز + ۲ شبفلورانس-پیزا+ ۳ شب رم ) اولین روز سفر

 19,538.000هر نفر

جزئیات

(0)

تور ترکیبی سوئیس _ آلمان _ اتریش نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۲ روزه تور ترکیبی سوئیس _ آلمان _ اتریش (ژنو _ ۲ شب لوزان _ مونت خو +  ۳

 17,378.000هر نفر

جزئیات

(0)

تور ترکیبی مجارستان _ یونان نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۱ روزه تور ترکیبی مجارستان _ یونان ( ۶ شب بوداپست + ۴ شب آتن ) روز اول : حضور

 13,338.000هر نفر

جزئیات

(0)

تور ترکیبی اسپانیا _ هلند _ بلژیک _ فرانسه نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۱ روزه تور ترکیبی اسپانیا _ هلند _ بلژیک _ فرانسه ( ۴ شب بارسلون + ۳ شب آمستردام

 14,568.000هر نفر

جزئیات

(0)

تور ترکیبی سوئیس _ ایتالیا _ فرانسه _ اسپانیا نوروز ۹۷

برنامه سفر ۱۶ روزه تور ترکیبی سوئیس _ ایتالیا _ فرانسه _ اسپانیا ( ۴ شب زوریخ-لوسرن + ۳ شب رم +

 21,838.000هر نفر

جزئیات